INŠTITÚT PRE ENERGETICKY PASÍVNE DOMY
Nám. slobody 19
811 06 Bratislava

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:
Kopčianska 8A
851 01 Bratislava

Tel.: +421 918 391 084
E-mail: iepd@iepd.sk
www.iepd.sk

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV
Panská 15
811 01 Bratislava

Tel: 00 421 2 5443 1080 (1254)
Fax: 00 421 2 5443 0863
E-mail: komarch@komarch.sk
www.komarch.sk